www.xrays.horse


On this site you can find x-rays and inspection reports of horses.
Click here: www.xrays.horse/examinations to view the folders and files.

Op deze site kan u x-rays en keuringsrapporten van paarden vinden.
Klik hier: www.xrays.horse/examinations om de mappen en bestanden te bekijken.


The files on this site are published in a non-committal way.
No rights can be derived from these files.
The files may not be distributed, modified, posted on a website or used for public or commercial purposes without prior permission from the owner or info@xrays.horse.

De bestanden op deze site worden vrijblijvend gepubliceerd.
Aan deze bestanden kunnen geen rechten ontleend worden.
De bestanden mogen niet worden verspreid, gewijzigd, gepost op een website of gebruikt voor openbare of commerciële doelstellingen zonder voorafgaande toestemming vanwege de eigenaar of info@xrays.horse.